Jag vill visa gravida kvinnor och nyblivna mammor
hur man tränar på ett anpassat sätt för att må väl under och
efter graviditeten. Och hur man därmed ökar glädjen och skapar
förutsättningar för en god hälsa.

Aldrig får man som kvinna fler råd av omgivningen än när man är gravid. Alla vill dela med sig av sina erfarenheter. Tidningarna är generösa med råd, ofta med rubriker som drar åt det dramatiska. Ny kunskap blandas med gammal. Och det är lätt att känna sig vilsen.

Jag är barnmorska.
Varje dag möter jag kvinnor som ställer frågor och söker svar. Jag vet att det, speciellt bland förstagångsföderskor, finns ett stort behov av trygga råd baserade på beprövad erfarenhet och modern kunskap.

Jag är också Sats-instruktör.
Jag vet att träning är en fråga om glädje, välbefinnande och hälsa. De som tränar regelbundet vill gärna fortsätta under graviditeten. Man har en önskan att veta hur man ska träna, vad man ska göra och vad man ska undvika. Hur träningen måste anpassas till var i graviditeten man befinner sig. 
Som nybliven mamma är okunskapen stor om när man kan börja träna och vilken träning som är lämplig och vilken som är direkt olämplig. 

Vårt vetande utvecklas snabbt.
Kunskapen om livet under och efter graviditeten har ökat explosionsartat under senare år. Ny forskning slår hål på myter och förpassar gamla tankar till papperskorgen. Intresset för den gravida kvinnan och barnet hon väntar visar sig tydligt i de vetenskapliga källor jag följer och närläser. 
Den kunskap jag har delar jag med mig i föreläsningar, böcker och filmer.

Välkommen till min sida om träning, graviditet och hälsa!

Klicka här för att prenumerera på mina filmer på Youtube